Top

Garantie Afslankbroek.com

Garantie 

  • Garantie op onze producten zijn verschillend. Dit wordt per product aangegeven. Echter op alle afslankkleding zit geen garantie. Mocht een kledingstuk kapot zijn bij aankomst, kan dit uiteraard meteen gemeld worden. Wij sturen u dan duidelijke instructies over het retourneren/omruilen van de kleding.
  • Let op! Het is niet de bedoeling om iets zomaar terug te sturen, dit hoort altijd in overleg te gaan met onze klantenservice!Geen garantie

  • Verkeerd behandelen en/of bedieningsfouten vallen buiten de garantie. Onze garantie geldt niet als slijtage of storing kennelijk voortvloeit uit gebrek aan onderhoud, of als de slijtage als gebruikelijk kan worden gezien.Ook in de volgende situaties vervalt onze garantie:

  • Als het gebruik niet overeenkomt met het doel van het bestelde product
  • Als het gebruik onoordeelkundig is, bijvoorbeeld niet volgens onze meegeleverde instructies
  • Als er opzet of grove slordigheid in het spel is
  • Als derden veranderingen of  beschadigingen veroorzaken in of aan het product
  • Als de datum op het afleverbewijs aangepast of niet meer leesbaar is      
  • Als er sprake is van externe gevaren (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen e.d.) 
  • Als u niet aan uw verplichtingen voldoet en in gebreke blijft